Jump to content

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:RR ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ႁပ်ႉတွၼ်ႈထိုင် ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ -

  • ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ယုၵ်ႉသုင် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇပပ်ႉ လႄႈ တီႈတွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈထၢမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ၊ ပေႃႇလသီႇ ဢမ်ႇၼၼ် လိူင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း ၶွင် တူင်ႇဝိူင်းႁဝ်းၶႃႈ။
  • တွၼ်ႈတႃႇတႄႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမႂ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၸူး ဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ။
  • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၶူၼ်ႉႁႃႁၼ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဝ်ႇၼႆၸိုင် ၵူတ်ႇတူၺ်းတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၽိုၼ်သိမ်း ၼၼ်ႉတႃႉ။ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိမ်းဝႆႉပၼ်ယူႇ။
  • ၽိူဝ်ႇဝႃႈတေတၢင်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလိၵ်ႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ တႃႉ လိူၵ်ႈပၼ် ဢွင်ႈသေဢၼ်ဢၼ် တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼၼ်ႉသေ တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းလိၵ်ႈဢဝ်လႄႈ"


ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ် ၵႃႈတီႈ တူင်ႇဝိူင်း။
ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထိုင် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ။
ယူင်ႉၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉ လႄႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းပပ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း တူင်ႇဝိူင်းတၢင်ႇၸိူဝ်။
ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ပပ်ႉလိူၵ်ႈငႃ ဢၼ်တၢင်တူဝ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်လူဝ်ႇၵၢႆႇၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တုၵ်းယွၼ်း ပပ်ႉၼႄႉၼမ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ မွတ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်ပပ်ႉၼႄႉၼမ်း။
လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လူဝ်ႇလွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ တီႈ လွင်ႈတႅမ်ႈပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႉမႂ်ႇ? တွၼ်ႈတႃႇ ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄႁဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မႃးၸူးတီႈ ဢွင်ႈၼႆႉတႃႉ။
လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ ၵၢၼ်ထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးပၼ်ႁႃ လူၺ်ႈတင်း ၽႃႇသႃႇ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတီႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉႁိုဝ်? မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄႁဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ။
လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ် တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လူၺ်ႈတင်း လွင်ႈယႃႉၵဝ်း၊ လွင်ႈ(ဢမ်ႇ)ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ၊ လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း။
တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၶွင် လွင်ႈတၢင်း တီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
တုၵ်းယွၼ်း တႃႇႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း တႃႇႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ။
တုၵ်းယွၼ်း ၵၢၼ်ၼမ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း တႃႇဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း တႃႇၼမ်းၶဝ်ႈသေ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း ဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ တၢင်ႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸူး ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇၶွမ်ႇမွၼ်း ၸူး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ။
တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ၵၢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း ၸိူဝ်းၵၼ် မၵ်းၶၼ် တွၼ်ႈတႃႇၽူႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ တၢင်းယုမ်ႇယမ် တူင်ႇဝိူင်းသေ တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉလႆႈ။