Jump to content

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ/လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဢွင်ႈလူလိၵ်ႈ လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ သေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။ ၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇပပ်ႉၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃႈ ၽွင်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး ပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၵႃႈတီႈၼႂ်း တူင်ႇဝိူင်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။