Jump to content

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ/ယူင်ႉၵၢၼ်

ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ယူင်ႉၵၢၼ် သေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇပပ်ႉၶဝ် တေၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈ ပၢႆး ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း ပပ်ႉ၊ ယူင်ႉၵၢၼ်ပပ်ႉ လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈဝီႇၶီႇပပ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇတႃႇ မူႇၸုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။