Jump to content

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၼမ်းၶဝ်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

လွင်ႈၼမ်းၶဝ်ႈ လႄႈ လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼမ်းၶဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇ ထိင်းသိမ်းပၼ် ပိုၼ်းမႄးထတ်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸွမ်းၽဵၼ်ႈ ဝႂ်ၶႂၢင်းပၼ်ၼႆသေ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ တေထုတ်ႇတမ်းသႂ်ႇႁဵတ်းၼႆ မၼ်းထုၵ်ႇလီ ၼမ်းၶဝ်ႈမႃးတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ပီႈၼွင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  • ၽူႈၼမ်းၶဝ်ႈ တေၸၢင်ႈ ၼမ်းၶဝ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း-ဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး၊ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ မႄႇတႃႇ လႄႈ ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။
  • ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼမ်းၶဝ်ႈ ၶဝ် တေၸၢင်ႈ ၼမ်းၶဝ်ႈမႃးတီႈ ဝီႇၶီႇ သေဢၼ်ဢၼ် (ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်တီႈ WMF)။

တုၵ်းယွၼ်း တႃႇ ၼမ်းၶဝ်ႈ ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ် တီႈ လွင်ႈႁဵတ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈ၊ လႄႈ တႃႇၶၢႆႉဢဝ် ၵၢၼ် ဢၼ်မႃးတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ်တၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်မၼ်း ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၶွပ်ႇ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

  • ဢဝ် လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ဝႆႉပၼ်တီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈသေ ၽူႈၵုမ်းၵမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၼမ်းၶဝ်ႈၶဝ် တေၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ တႃႇၼမ်းၶဝ်ႈပၼ် ၵမ်းလဵဝ်။
  • ဢၼ်လူဝ်ႇၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈၼမ်းၶဝ်ႈၶဝ် တေဢမ်ႇမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶၢႆႉ လႄႈ လွင်ႈလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ။ ပေႃးဝႃး ၼမ်းၶဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ တူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ သေ ၵေႃႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼမ်းၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉတႃႉ။

ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈၼမ်းၶဝ်ႈၶဝ်-

  • ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶႅၼ်းတေႃႈ လူပၼ် Help:Importing တႃႉ။
  • တႃႇတေ ၼမ်းၶဝ်ႈၼႃလိၵ်ႈ၊ ၵႂႃႇၸူးတီႈ Special:Import တႃႉ။
  • ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၼမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼင်ႇ ထရၼ်ႇသ်ဝီႇၶီႇ:ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ၊ ဢၼ်တေၸၢင်ႈၶၢႆႉၸူး ဢွင်ႈတီႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ။
  • ဝၢႆးသေ ၼမ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ဢဝ် {{dewikify}} ၽိူမ်ႉသႂ်ႇပၼ် ၸူးပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈသေၵေႃႈ တီႈသုတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼမ်းၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉပၼ် မၢႆတွင်းမၼ်းတႃႉ။
  • ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ပိုၼ်းမႄးထတ်း ဢၼ်ယၢဝ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ တႃႇၼမ်းၶဝ်ႈ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈယူႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၼႆၸိုင် လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ငဝ်ႈငႃႇဝီႇၶီႇဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တေထုၵ်ႇၼမ်းၶဝ်ႈပၼ်။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်ၶႅမ်ႉထိသုတ်းသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇပဵင်းၸႂ်ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶႂၢင်းပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ ဢၼ်လီမၢႆတွင်းဝႆႉတႄႉ လွင်ႈၵမ်းၵမ်းၶတ်းၸႂ် တႃႇၼမ်းၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ႁူမ်ႇငမ်းပႅတ်ႈ ပိုၼ်းမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်တူၺ်း မွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ တူၺ်း bug 15000 (လႄႈ ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၼၼ်ႉ တႃႇလႆႈ လွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈ)။