Jump to content

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:တုၵ်းယွၼ်း တႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽိုၼ်သိမ်း (ၶိုၼ်ၶိုၼ်း)
လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ
 • ဢဝ် {{closed}}/{{end closed}} သေ ဢိုတ်ႈပၼ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း
 • RFDs ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၶၢႆႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ/ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ
 • RFUs should be moved to subpages at ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ/ၼႃႈလိၵ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ
 • လၢႆးသႂ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ၊ ထွၼ်ပႅတ်ႈ ဝၢႆးႁိုင် 7 ဝၼ်း
လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ
 • {{subst:icon|info}} - ၶေႃႈမုၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ
 • {{subst:icon|keep}} - သိုပ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်
 • {{subst:icon|merge}} - လေႃး ၵၢၼ်
 • {{subst:icon|transwiki}} - ထုတ်ႇ ၸူး ဝီႇၶီႇတၢင်ႇဢၼ်
 • {{subst:icon|delete}} - မွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵၢၼ်
 • {{subst:icon|redirect}} - မွတ်ႇပႅတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸိ
 • {{subst:icon|comment}} - တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵႄႈၵၢင်

ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ၶဝ် ၸၢင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လႄႈ ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တွၼ်ႈၵၼ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႄႉဝႃႈ မၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈငႃ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်း တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉယူႇ။ ၸၼ်ႉၵၢၼ်မၼ်းတႄႉ မီးဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ -

 1. ၸိၼႄပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်သိမ်းဝႆႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသေၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဝႆးဝႆး ယဝ်ႉ။
 2. ထတ်းသၢင်တူၺ်း Wikibooks:Deletion policy လႄႈ Wikibooks:Mediaသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသၢင်ႈဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၼိူဝ် သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဝူၼ်ႉၺႃးမႃး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈၼႆႈလႆႈယူႇ။
 3. ၶႅၼ်းတေႃႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇပၼ် လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃမႂ်ႇ ၵႃႈတီႈ ပွတ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်တွၼ်ႈၵၼ်လႄႈ။ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်သိမ်းဝႆႉ (ဢမ်ႇၼၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ) လႄႈ တၢင်းဝူၼ်ႉၶွပ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ထုၵ်ႇလီၶိုၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ တူင်ႇဝိူင်း ၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်းၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇၶိုၼ်း ဢဝ်ပၼ်ယူႇ။

ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵၢင်ၸႂ် တႃႇ တူၺ်း မေႃႇၵျူး ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တီႈၼႆႈသေ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ဝႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်။ ပေႃးၼၼ် ၽူႈၵုမ်းၵမ် တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် မေႃႇၵျူး ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼင်ႇသေလၢႆးလၢႆး ဢၢင်ႈဢိင်ပၼ် တင်းမူတ်း၊ သူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶိုၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယိၼ်းႁၼ်ဝႃႈ ပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းမၼ်းသေ ၽူႈၵုမ်းၵမ် မွတ်ႇပႅတ်ႈ မေႃႇၵျူးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်သေ လူလၢႆၼႆၸိုင် ၶႅၼ်ႈတေႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈတီႈ လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉတႃႉ။