ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:တူဝ်ယေႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

တူဝ်ယေႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်ယေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ Wikibooks:Requests for deletion ၼႆႉ ပဵၼ် "WB:RFD"၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈပေႃႉ "WB:RFD" သႂ်ႇတီႈၼႂ်း လွၵ်းၶူၼ်ႉႁႃသေၵေႃႈ ၼဵၵ်း "ၵႂႃႇ" (ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၵ်းပၼ် enter တီႈၼိူဝ် ၶီးပူတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ)ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ် URL http://shn.wikibooks.org/wiki/WB:RFD ၼၼ်ႉ တေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ။