Jump to content

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ/ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:PROPOSALS ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ သေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇပပ်ႉၶဝ် မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။