ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ/ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:CHAT ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇၶႃႈ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇပပ်ႉၶဝ် မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ယူင်ႉၵၢၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ တႃႇ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉ တူၺ်းပၼ်တီႈ ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။


Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[မႄးထတ်း]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)