Jump to content

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/ၶဵဝ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ


  ၶဵဝ်  


လွတ်ႇၼမ်ႉ သီၶဵဝ်
သွၵ်းတိၼ် သီၶဵဝ်
ၸၵ်းၸႃႈ သီၶဵဝ်
လူတ်ႉထရၵ်ႉ သီၶဵဝ်