Jump to content

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ


  သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း  


မၢၵ်ႇ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
မၢၵ်ႇႁိၼ် သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
မႆမႆႉ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
ၸွၼ်ႈ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
ၽၵ်းႁုင် သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း