Jump to content

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/ၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ
  ၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်  


သႅင် သီၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်
မွၵ်ႇ သီၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်
သိူဝ်ႈ သီၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်
ၽိူၼ် သီၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်