Jump to content

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cookbookwelcome

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ - Cookbookwelcome!

တႄႇၸႂ်ႉတူၺ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
  • ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူၼ်ႁႃတူၺ်းဝႃႈ တီႈပွင်ႇမၼ်း ဝႃႈသင်
  • တွၼ်ႈတႃႇ လူင်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (တီႈၼႃႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း)ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉပၼ် tildes သီႇတူဝ်ႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႆ : ~~~~
  • လဵပ်ႈႁႅၼ်းဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ လႄႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ထႅင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တူင်ႇဝိူင်းဝီႇၶီႇပပ်ႉ။
  • ပိုတ်ႇႁႃႁႂ်ႈႁတ်းႁၢၼ်သေ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်သေၵမ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၶေႃႈထၢမ်သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတွင်ႈထၢမ် တီႈၼႂ်း ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၶႃႈ သုၼ်ႇတူဝ်လႆႈယူႇ။