Jump to content

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်ငဝ်ႈငႃႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
ႁၢင်ႈၼႄ ပပ်ႉပိုတ်ႇ
ႁၢင်ႈၼႄ ပပ်ႉပိုတ်ႇ

တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၶွင်ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တႃႇၸိၼမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉဢဝ် တႄႇပဵၼ် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ တေႃႇ ပေႃးပဵၼ်မႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈသိုပ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေပိုတ်ႇၼႄပၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီႁူႉဢီႈသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈ 1 သိုပ်ႇမိုတ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပပ်ႉ
ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်
ၵၢၼ်တင်ႈ ဢၶွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉၸႂ်
ပေႃႇလသီႇ လႄႈ လၵ်းၼမ်း