ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၶႄႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ၶႄႇ
Chinese (Simplified characters): 中国
Chinese (Traditional characters): 中國
Portuguese: China    Uyghur: جۇڭگو    Tibetan: རྒྱ་ནག    Mongolian: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ    Zhuang: Cunghgoz

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵရဵၵ်ႉဝေႃး မိူင်းၶႄႇ
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ၶႄႇ • လိုမ် : ဢေးသျႃး • ဝဵင်းလူင် - ပႄႇၸိင်း • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ၶႄႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶႄႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇၶႄႇ (မၼ်းတရိၼ်း • ၵႂၼ်းတူင်ႈ) • ၽႃႇသႃႇပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ • ၽႃႇသႃႇတိပႅတ်ႉ • မူင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး • ပိုၼ်းၶႄႇ • ပိုၼ်းႁွင်ႇၵွင်း

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 5/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ