Jump to content

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၵႄးပုၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၵႄးပုၼ်ႇ
French: Gabon

Landscape in Lopé National Park, Gabon
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ၵႄးပုၼ်ႇ • လိုမ် : ဢႃႇၾရိၵ • ဝဵင်းလူင် - လိပရႄႇဝီးလ် • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ၵႄးပုၼ်ႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵႄးပုၼ်ႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 1/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ