ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ
Catalan: Andorra
Spanish: Andorra
Portuguese: Andorra
French: Andorre

A photo of ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - ဢႅၼ်ႇတူဝ်ရႃလဝႄလႃႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇၶႅတ်ႉတလႅၼ်ႇ • ၽႃႇသႃႇသပဵၼ်ႇ • ၽႃႇသႃႇပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ • ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 4.5/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ