ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး
Amharic: ኢትዮጵያ
Oromo: Itoophiyaa
Somali: Itoobiya
Tigrinya: ኢትዮጵያ

Mountain in Ethiopia
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး • လိုမ် : ဢႃႇၾရိၵ • ဝဵင်းလူင် - ဢႅတ်ႉတိတ်ႉသ်ဢႃႇပႃးပႃႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ဢမ်ႁႃရိၵ်ႉ

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 5/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ