ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ဢိၼ်းတီးယႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ဢိၼ်းတီးယႃး
Hindi: भारत
Bengali: ভারত
Telugu: భారత దేశము
    Marathi: भारत    Tamil: இந்தியா    Urdu: بھارت    Gujarati: ભારત    Malayalam: ഇന്ത്യ    Oriya: ଭାରତ    Maithili: भारत    Punjabi: ਭਾਰਤ    Assamese: ভাৰত    Kashmiri: بًارت    Konkani: भारत    Nepali: भारत    Meithei: ভারত    Kannada: ಭಾರತ    Sanskrit: भारतम्    French: Inde    Portuguese: Índia

The Taj Mahal
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ဢိၼ်းတီးယႃး • လိုမ် : ဢေးသျႃး • ဝဵင်းလူင် - ၼိဝ်းတေႇလီႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢိၼ်းတီးယႃး • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ႁိၼ်ႇတီႇ • တမီးလ် • ၶူၵျႃရၢတ်ႉ • ၽႃႇသႃႇဢူရတူ • မႃလႃယႃလမ်ႇ • ဢူဝ်ရိယႃႇ • ပၼ်ႇၸႃႇပီႇ • ၵၼ်ၼႃႇတႃႇ • ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ • ၽႃႇသႃႇပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ • သၢၼ်းသၶရိတ်ႉ • ဢပုမ်ႇ ဢိၼ်းတီးယႃး

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 4/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ