ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ယူႇၶရဵၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ယူႇၶရဵၼ်း
Ukrainian: Україна
Russian: Украина
Yiddish: אוקראינע
Romanian: Ucraina

Lake Vorozheske (hydrological natural monument), located in Svydovets mountain range of the Ukrainian Carpathians
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ယူႇၶရဵၼ်း • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - ၶိပ်ႉၾ် • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ယူႇၶရဵၼ်း • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇယူႇၶရဵၼ်း • ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျႃး • ၽႃႇသႃႇယိတ်ႉတိတ်ႉသ်ျ • ၽႃႇသႃႇရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 5/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ