ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:Bots

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပွတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇၶွမ်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ၊ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢသုၵ်ႉယုင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၽႂ်းလိူဝ်သေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွတ်ႉၼႆႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃး ၾင်ႇသျိၼ်ႇ တီႈၼႂ်း ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၵလၢႆးယႅၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းၵူၺ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇတႂ်ႈ လွင်ႈၵုမ်််််းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈသၢင်ႈၵၢၼ် (သႄႇမီးဢေႃႇတူဝ်ႇ)၊ ပဵၼ် ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁင်းမၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ၵူၼ်းၵုမ်းၵမ် (ပဵၼ်ဢေႃႇတူဝ်ႇတင်းပိုၵ်း) ဢမ်ႇၼၼ် သေတီႈတီႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်။

ပွတ်ႉၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉ၊ မၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈၵဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႇယွမ်းပႅတ်ႈ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူး လမ်းၼႂ်းဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇ ၸူး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ၊ လႄႈ မၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်တေလႆႈ ထဵင်မေႃးၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ် ပေႃႇလသီႇ။ ပွတ်ႉၸိူဝ်းဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ် ပၵ်းပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းၽၢင်ႉသေၵေႃႈ တေထုၵ်ႇႁႄႉတတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

ၾလႅၵ်ႉပွတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ပွတ်ႉၽူႈတူၺ်းထိုင်ၵၢၼ်[မႄးထတ်း]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]

ၸုမ်းၽူႈၸႂ်ႉ
ပိုၼ်ႉတီႈ: AnonymousAutoconfirmedAutoreviewedBlockedConfirmedImportersRegisteredReviewersUploaders

AdministratorsBotsBureaucratsCheckusersInterface adminsPseudo-bots

လူၵ်ႈ: Locked accountsOmbudsmenRollbackersStewardsSysadminsSysopsUnified accounts