Jump to content

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆငၢႆလွင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၼႄပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ သၢႆငၢႆ လွင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉပၼ် {{status}} တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈမၼ်းသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸိၼႄပၼ် သၢႆငၢႆပပ်ႉမၼ်းလႆႈယူႇ။

Use To put a book in
{{status|100%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း
{{status|75%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ
{{status|50%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ
{{status|25%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ
{{status|0%}} ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ 5, တင်းသဵင်ႈ 5 ဢၼ်ၵူၺ်း။