ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူၵ်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ၼႃႈလိူၵ်ႈၸိူဝ်းၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ သၢင်ႈထႅင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Use To put a book in
{{status|100%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း
{{status|75%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ
{{status|50%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ
{{status|25%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ
{{status|0%}} ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ