Jump to content

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ပိတ်းပွတ်းဢိတ်းဢွတ်း၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ယူင်ႉၵၢၼ် လႄႈ လမ်းၼႂ်းမၼ်းလၢႆလၢႆသေ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈမၼ်း တိုၵ်ႉဢေႇၼႃႇၽႅဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Use To put a book in
{{status|100%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း
{{status|75%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ
{{status|50%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ
{{status|25%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ
{{status|0%}} ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။