Jump to content

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉ တၢမ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸူႉတုမ်ပပ်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ 2, တင်းသဵင်ႈ 2 ဢၼ်ၵူၺ်း။