ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်ၼပ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ

100% developed
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
တူဝ်ၼပ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
တူဝ်ၼပ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
တူဝ်ၼပ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လႆႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဢဝ်မႃးတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ။ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႄႉ ပဵၼ် -

Alustriel, Helder, Jorge Morais, Marcos Antônio Nunes de Moura, PatríciaR

ၽူႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ လႄႈ ၽူႈမႄးထတ်း ၽၢႆႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ တႄႉ ပဵၼ် -

Empire3131, Adrignola, Ashaio