Wikibooks Stacks/Departments

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search
Wikibooks-logo.svg
ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵွင် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်တေၸႅၵ်ႇပဵၼ် ၶဵင်ႇ တီႈဢၼ်တေၸၢင်ႈ ႁၼ်လႆႈ ပပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သိပ်းသွင်ႁွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈၶွမ်းလွင်ႈဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးမၼုတ်ႉသၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းပၢႆးၼပ်ႉၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်ပၢႆးသၢႆပၢႆးသၢႆ တူင်ဝိူင်းၵူၼ်းလၵ်းသုတ်ႇ လၵ်းၸဵင်၊ လႄႈ ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးပႃး ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်ပႃးၵွၼ်ႇ။

တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၶဵင်ႇ ထၢၼ်ႈသုင် ဢၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈမၼ်း ၼႄဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လႄႈ ၶဵင်ႇထၢၼ်ႈသုင် ဢၼ်တိူဝ်း ၸႅၵ်ႇတူဝ် ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ။ ၶဝ်ႈႁႃတူၺ်း လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႆႈယူႇ။

Gnome-computer.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ပၢႆးၶွမ်း

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ပၢႆးၶွမ်း
Icon tools and star.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ပၢႆးဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ပၢႆးဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ
Life Preserver.svg
Department:Help<dynamicpagelist>

category=Department:Help namespace=: suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending

</dynamicpagelist>Category:Department:Help
System-users.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ပၢႆးမၼုတ်ႉသ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ပၢႆးမၼုတ်ႉသ
Nuvola apps edu languages.svg

<dynamicpagelist> category=Department:ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းnotcategory=ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks/Shelves/Generalnamespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းCategory:ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks/Shelves/General
Arithmetic symbols.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ပၢႆးၼပ်ႉ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ပၢႆးၼပ်ႉ
P star.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်
Noto Emoji Pie 1f47e.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် လွင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် လွင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်
Nuvola apps kalzium.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ပၢႆးသၢႆ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ပၢႆးသၢႆ
Social sciences.svg
<dynamicpagelist>

category=Department:ပၢႆးသၢႆ တူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:ပၢႆးသၢႆ တူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း
Nuvola apps edu miscellaneous (no words).svg
<dynamicpagelist>

category=Department:လၵ်းသုတ်ႇ လၵ်းၸဵင်

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Department:လၵ်းသုတ်ႇ လၵ်းၸဵင်
Classroom icon.svg

<dynamicpagelist> category=Shelf:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇnotcategory=ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks/ပပ့်namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>Category:Shelf:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇCategory:ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks/ပပ့်