ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ၶွင် ပပ်ႉ Wikibooks Stacks ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶွင်ပပ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼႄပၼ်တီးၼႆႈ ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်တေႃႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇလိၵ်ႈ{{BookCat}} တီႈသုတ်းၼႃႈလိၵ်ႈမၼ်းတႃႉ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႆႉ ပိူင်ထၢၼ်ႈ တီႈၼႆႈသေတႃႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ တင်းသဵင်ႈ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ပပ်ႉႁူဝ်ႁႅၵ်ႇ (တူဝ်ပပ်ႉႁူဝ်ႁႅၵ်ႇမၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ)ၼၼ်ႉယူႇ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉ:Wikibooks Stacks

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။