Jump to content

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း
Zulu: iNingizimu Afrika
Xhosa: uMzantsi Afrika
Afrikaans: Suid-Afrika
    Northern Sotho: Afrika Borwa    Tswana: Aforika Borwa    Sotho: Afrika Borwa    Tsonga: Afrika-Dzonga    Tsonga: Afrika-Dzonga    Swazi: iNingizimu Afrika    Venza: Afurika Tshipembe    Southern Ndebele: iSewula Afrika

A photo of ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း • လိုမ် : ဢႃႇၾရိၵ • ဝဵင်းလူင်: ၽရီႇထူဝ်းရီးယႃး, ပလုမ်းၽွၼ်ႇထဵၼ်း, ၶဵပ်းထၢဝ်း • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၸၢဝ်းဢႃႇၾရိၵၢၼ်ႇ • ၸူးလူး

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ