ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ဢႃႇမေးၼီးယႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ဢႃႇမေးၼီးယႃး
Armenian: Հայաստան
Russian: Армения
Kurdish: Ermenistan
Greek: Αρμενία

A photo of ဢႃႇမေးၼီးယႃး
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ဢႃႇမေးၼီးယႃး • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - ယႄရႄဝၢၼ်ႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ဢႃႇမေးၼီးယႃး လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇမေးၼီးယႃး • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇဢႃႇမေးၼီးယႃး • ၽႃႇသႃႇၵရိိတ်ႈ • ၽႃႇသႃႇၶိူတ်ႉသ် • ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျႃး

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ