ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး
Lithuanian: Lietuva
Russian: Литва
Polish: Litwa

A photo of လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - ဝီးလ်ၼီးယႅတ်ႉသ် • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇလီႉတူႇဝေးၼီးယႃး • ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျႃး • ၽႃႇသႃႇပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ