ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/မွၼ်ႇတေႇၼေးၵရူဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


မွၼ်ႇတေႇၼေးၵရူဝ်ႇ
Serbo-Croatian/Montenegrin (Cyrillic script): Црна Гора
Serbo-Croatian/Montenegrin (Latin script): Crna Gora
Albanian: Gjuha shqipe

Island in Montenegro
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of မွၼ်ႇတေႇၼေးၵရူဝ်ႇ • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - ပွတ်ႉၵူဝ်ႉရီၸႃႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ မွၼ်ႇတေႇၼေးၵရူဝ်ႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ မွၼ်ႇတေႇၼေးၵရူဝ်ႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇသႃးပီးယႃး • ၽႃႇသႃႇၶရူဝ်ႇဢေးသျႃး • ၽႃႇသႃႇဢႃႇပႃးၼီးယႃး

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ