Jump to content

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တၢင်းၵိၼ်

100% developed
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ သေ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉတႃႇ ၸၼ်ႉ Pre-Reading ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇပၼ် လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈၸူး တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မဵဝ်းမၼ်းပိူင်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်လႅပ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇလႅပ်ႈ ၸမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လႆႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈ/ၵူၼ်းလူလွမ် ဢမ်ႇၼၼ် မေႃသွၼ်ၶဝ် လူးၼႄ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပေႃးၼၼ် ၶဝ်တေၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း လိၵ်ႈ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။

တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တၢင်းၵိၼ်
-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --