Jump to content

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ပပ်ႉၼႄႉၼမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉၼႄႉၼမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်းၶႅမ်ႉပပ်ႉ ဢၼ် တူင်ႇဝိူင်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ် ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၶွင် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းလႆႈ ၵူၼ်း တႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တၢင်းၶႅမ်ႉ ပပ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼႈတႃႇ လိူၵ်ႈငႃ ၼႂ်းၵႃႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ဢႅဝ်ႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ ၼၼ်ႉလႄႈ။ လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃးတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပိူင်တႅၵ်ႈ တီႈတႅမ်ႇသုတ်း ဢၼ်တႃႇတေပဵၼ် ပပ်ႉၼႄႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။