Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၼိူဝ်ႉႁႃ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶွင် ပပ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပပ်ႉဝူၼ်ႉဢဝ်လၢႆလၢႆ (ပိူင်လူင်မၼ်း ပပ်ႉတင်ႈႁဵၼ်း)။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ထၢၼ်လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၸႂ်ႉလႆႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၾရီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆၸိုင် တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တမ်းၸႂ်ယဝ်ႉၼႆ တီႈတွၼ်ႈလိုၼ်းသုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈ လွင်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ် တႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။