ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Magic word templates

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

These templates pretend to be built-in magic words like {{PAGENAME}} and {{SUBPAGENAME}} by using all caps. They provide additional functionality over the built-ins.

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "Magic word templates"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=Magic word templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=Magic word templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 29 ႁူဝ်။