Jump to content

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:တၢင်းၵိၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် | လၢႆးမိုဝ်ႉႁုင် | မီႇၵီး

မီႇၵီး ပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တီႈတူမ်ႈႁုင်။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "တၢင်းၵိၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=တၢင်းၵိၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=တၢင်းၵိၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။