ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Reading level

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ တူၺ်းတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လႄႈ။