ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Coord/input/ERROR

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search

Unknown format in {{Coord}}. Parameters:

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

The following templates are "subroutines" of {{Coord}}. Separating them out drastically reduces the pre-expand size of {{Coord}}. They shouldn't be invoked directly.

name function
{{Coord/display/inline}} displays coordinates inline
{{Coord/display/inline,title}} displays coordinates inline and above the page
{{Coord/display/title}} displays coordinates above the page (generally to the right of the page's title)
{{Coord/link}} generates microformats and link to GeoHack
{{Coord/input/dec}} reads coordinates in decimal degrees {{coord|12|-12}}
{{Coord/input/d}} reads coordinates in decimal degrees with directional letters {{coord|12|N|12|W}}
{{Coord/input/dm}} reads coordinates in degrees/minutes format {{coord|12|12|N|12|12|W}}
{{Coord/input/dms}} reads coordinates in degrees/minutes/seconds format {{coord|12|12|12|N|12|12|12|W}}
{{Coord/input/ERROR}} generates error message if the inputs do not match any of the above formats
{{Coord/input/error2}} generates error message for range checks and such
{{Coord/input/nolat}} generates error message for missing latitude
{{Coord/negzeropad}} pads a positive number with trailing zeroes until it matches the precision of a negative number
{{Coord/dec2dms}} takes a decimal coordinate and two cardinal directions and renders a coordinate in degrees/minutes/seconds
{{Coord/dms2dec}} converts cardinal direction and degree/minutes/seconds to decimal coordinate
{{Coord/prec dec}} selects a format for converting decimal degrees, based on the precision of the inputs