ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Coord/dec2dms

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]


Given a decimal coordinate, two cardinal directions, and precision, render a coordinate in degrees/minutes/seconds.

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

{{coord/dec2dms|coord|N|S|precision}}
{{coord/dec2dms|coord|E|W|precision}}

Precision codes:

d Degrees (rounded to integer)
d1 Degrees (rounded to 0.1 degrees)
dm Degrees, minutes (rounded to integer)
dm1 Degrees, minutes (rounded to 0.1 minutes)
dms Degrees, minutes, seconds (rounded to integer)
dms1 Degrees, minutes, seconds (rounded to 0.1 seconds)

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်း]

{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d1}} 10.4°N
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d1}} 10.4°N
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d1}} 10.4°N
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm}} 10°24′S
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm1}} 10°23.5′S
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms}} 10°23′31″E
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms1}} 10°23′31″E
{{Coord/dec2dms|10|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10|E|W|dm}} 10°00′E
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms}} 10°00′00″W
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms1}} 10°00′00″W

Subroutines[မႄးထတ်း]

The following templates are "subroutines" of {{Coord/dec2dms}}. They shouldn't be invoked directly: