Jump to content

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ယူးရူပ်ႉ/ၸၢမ်းၺၢၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ယူးရူပ်ႉ ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ: ၸၢမ်းၺၢၼ်ႇ

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူ ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ ယဝ်ႉယဝ်ႈႁႃႉ? ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈယူးရူပ်ႉ ၸိူဝ်းလီႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူႉဝႆႉသဵင်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉၼေႃႈ? ၶတ်းၸႂ်တွပ်ႇတူၺ်း ၶေႃႈၸၢမ်းၺၢၼ်ႇ တႃႇႁၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ထၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ လူတူၺ်းသေၵေႃႈ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈပၼ် ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထၢင်ႇဝႃႈ မၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။ ႁႂ်ႈၵၢမ်ႇလီသေၵမ်း။