ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မႅင်း/U

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search
U ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ Underwing