ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မႅင်း/D

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search
D ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ Dragonfly