ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/Y

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Y ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Yak and Yellow Billed Hornbill


wb/shanဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း