ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/U

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
U ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Uakariဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း