ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/R

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
R ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Raccoon
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း