ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/L

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
L ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Lion
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း