ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Lua-based templates

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

These templates use one or more Lua modules.

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "Lua-based templates"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=Lua-based templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=Lua-based templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 26 ႁူဝ်။