ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Copyright templates

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search

This category contains all copyright templates used on Wikibooks.

ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းမီး ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "Copyright templates"

More recent additions More recent modifications
<dynamicpagelist>category=Copyright templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>category=Copyright templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

This category contains only the following page.