ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝီႇၶီႇပပ်ႉ character-substitution templates

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

These templates insert a character or character sequence.

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ဝီႇၶီႇပပ်ႉ character-substitution templates"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ဝီႇၶီႇပပ်ႉ character-substitution templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ဝီႇၶီႇပပ်ႉ character-substitution templates

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 19 ႁူဝ်။