Jump to content

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လၢႆးမိုဝ်ႉႁုင် ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် | လၢႆးမိုဝ်ႉႁုင် | မီႇၵီး

လၢႆးႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ လၢႆးမိုဝ်ႉႁုင် ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁင်း ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်ၼႆ ၼဵၵ်ႈတီႈႁဵင်းၵွင်ႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ - ၼႃႈလိၵ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ